ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

โครงงานที่สนใจคือ การแสดงพื้นเมืองไทย 4 ภาค
เหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้คือ
1.มีความสนใจทางด้านนี้
2.ข้อแตกต่างของการแสดงไทย4ภาคคืออะไร
3.ทำไมถึงต้องมีการแสดง
4.ต้องการสืบสานวัฒนธรรมไทย
– ผู้จัดทำ
นางสาวอรณี บุตรดีมี เลขที่37 ม.6/1
– ครูผู้สอน
ครูคเชนทร์ กองพิลา
โรงเรียนฝางวิทยายน

โฆษณา

Slideshare

Posted: 07/02/2011 in Uncategorized

Hello world!

Posted: 21/01/2011 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!